فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

قواعد تنظیم قراردادهای بین المللی صادرات و واردات

قواعد کلی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی با نمونه ای از قراردادها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل