فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا معامله اتهام تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری 1 حقوق متهم در کلانتری مقاله در مورد آیین دادرسی کیفری

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قواعد تنظیم قراردادهای بین المللی صادرات و واردات

قواعد کلی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی با نمونه ای از قراردادها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل