فایل های دسته بندی بازاریابی - صفحه 3

دانلود پاورپوینت بازاریابی وفروش بیمه (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی وفروش بیمه (قابل ویرایش) - 1 بازاریابی وفروش بیمه 2 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی 41 ص (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی 41 ص (قابل ویرایش) - ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات ‏دانشكده علوم ومهندسي صن...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(1) (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی(1) (قابل ویرایش) - بنام خدا 1 2 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی محتوایی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی محتوایی (قابل ویرایش) - بنام خدا بازاریابی محتوایی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی و بهینه سازی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی و بهینه سازی (قابل ویرایش) - بنام خدا بازاریابی و بهینه سازی ریاضی چهارم انسانی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی ( رشته مدیریت بازارگانی) (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی ( رشته مدیریت بازارگانی) (قابل ویرایش) - بسم الله الرحمن الرحیم بازاریابی بین المللی ( رشته مدیریت بازارگ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی (قابل ویرایش) - 1 ‏معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی ‏بدون داشتن معیارهایی بر...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش) - به نام خدا بازاریابی اینترنتی ) Digital Marketing ( Page 2 دیجیتال مارکتینگ چیست؟ چرا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاریابی اجتماعی و نقش ان در توسعه اقتصادی مناطق زعفران کاری (قابل ویرایش)

دانلود پاورپوینت بازاریابی اجتماعی و نقش ان در توسعه اقتصادی مناطق زعفران کاری (قابل ویرایش) - بازاریابی اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی مناطق...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی