فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

موتورهای احتراق داخلی

موتورهای احتراق داخلی و اونواع آن و روش کار و مزایا و معایب هرکدام

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریخته گری

ریخته گری و انواع و روش های آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خوانایی

خوانایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کف سازی

کف سازی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاخ های نیاوران و گلستان

کاخ های نیاوران و گلستان

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون

روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی