فایل های دسته بندی انسانی - صفحه 1

ادبیات معاصر ایران

مقاله ای در باب ادبیات معاصر و برخی شعرای معاصر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موتورهای احتراق داخلی

موتورهای احتراق داخلی و اونواع آن و روش کار و مزایا و معایب هرکدام

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریخته گری

ریخته گری و انواع و روش های آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ساخت شمشیر جنگ ستارگان در فتوشاپ

ساخت شمشیر جنگ ستارگان در فتوشاپ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رستاخیز مردگان

این فایل هر جایی گیر نمیاد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خوانایی

خوانایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کف سازی

کف سازی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاخ های نیاوران و گلستان

کاخ های نیاوران و گلستان

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی