اخرین محصولات ثبت شده

پروپوزال / کلیات پژوهش( ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری با رویکرد شهر دوستدار سالمند)

پروپوزال / کلیات پژوهش( ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری با رویکرد شهر دوستدار سالمند)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناخت محله بریانک .ناحیه 1 منطقه 10 تهران

شناخت محله بریانک .ناحیه 1 منطقه 10 تهران

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری اسلامی ”گرمابه

معماری اسلامی ”گرمابه

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکوپارک

اکوپارک

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات پژوهشی(پیشینه تحقیق)

ادبیات پژوهشی(پیشینه تحقیق)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریتم در معماری

ریتم در معماری

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری عصارخانه

معماری عصارخانه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش شهرسازی: از شناخت تا مداخله

آموزش شهرسازی: از شناخت تا مداخله

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آلودگی صوتی

آلودگی صوتی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهندسی فرودگاه

مهندسی فرودگاه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل